SER 50 jaar

Opgericht 18 januari 1973

Alweer 50 jaar terug op 18 januari 1973 werd de Stichting Evenementen Ridderkerk opgericht. In de volksmond beter bekend als SER. Zoals de naam al aangeeft verzorgt de SER diverse evenementen in de gemeente Ridderkerk. Op verzoek van toenmalig burgemeester C.J. Verplanke werd gekeken hoe men de organisatie en aanvragen van vergunningen voor de diverse evenementen beter kon coördineren. Met name de heren Henk Groeneveld, Wieger Dam en Ger Schilt hebben aan de wieg van de SER gestaan.

We kunnen wel zeggen dat de heren een goede basis hebben gelegd. Zo goed zelfs dat er al 50 jaar in een behoefte wordt voorzien. Menigmaal wordt door naburige gemeentes met een schuin oog bewonderend gekeken naar de wijze waarop de SER functioneert binnen de gemeente Ridderkerk. Dit alles natuurlijk dankzij de financiële en facilitaire steun van de Gemeente Ridderkerk, de diverse sponsoren en de vele vrijwilligers.

In de loop der jaren heeft het aantal werkgroepen gefluctueerd. Soms kwam er een bij soms viel er een af. Thans bestaat de Stichting uit 8 semiautonome werkgroepen, t.w.: Koningsdag, Pinksterweekend, Zomeravondconcerten, Avondvierdaagse, Vissen, Jeugdland, Sinterklaas en Verkeersregelaars. Naast deze vaste werkgroepen wordt er de laatste jaren ook het Radionl pleinfeest georganiseerd en is men betrokken bij de rolstoel wandel4daagse voor senioren.

Een jubileum om trots op te zijn. In de loop der jaren zijn voor honderdduizenden inwoners evenementen georganiseerd, hebben duizenden inwoners hun steentje bijgedragen als vrijwilliger, waren er honderden bestuursleden in de diverse werkgroepen en zijn meer dan honderd mensen bereid geweest zitting te nemen in het bestuur van de Stichting. Een jubileum wat we dan ook zeker niet geruisloos voorbij willen laten gaan.

Allereerst is er van 8 maart tot en met 15 april de Expositie “50 jaar SER”. In de oudheidkamer van Ridderkerk worden foto’s en attributen van de diverse werkgroepen uit de loop der jaren tentoongesteld. In juni hopen we een feest te organiseren voor de vele vrijwilligers en sponsoren. Daarnaast zal elke werkgroep dit jaar binnen hun evenement op een bijzondere wijze aandacht schenken aan het jubileum.