Contact

De Stichting Evenementen Ridderkerk (SER) werd in 1973 opgericht. De Stichting heeft tot doel evenementen in de Gemeente Ridderkerk te organiseren. Zij wordt hierbij financieel en facilitair ondersteund door de Gemeente Ridderkerk en door diverse sponsors uit het bedrijfsleven, die één of meerdere evenementen een warm hart toedragen (dank daarvoor).

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle werkgroepen.

De bestuursleden geven leiding aan hun werkgroepen en werven tevens sponsors. Het dagelijks bestuur coördineert onder meer de subsidie- en de vergunningsaanvragen, stelt de gelden afkomstig van sponsors en van de Gemeente Ridderkerk ter beschikking aan de werkgroepen en communiceert met gemeentelijke instanties en het Ridderkerkse verenigingsleven.

De SER bestaat uit de volgende werkgroepen: Koningsdag, Pinksterweekend, Zomerconcerten, Avond4daagse, Vissen, Jeugdland en Sinterklaasintocht.

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Gerard Sluimers
T: 06 – 38 11 65 20
Email: g.sluimers@ziggo.nl

Secretaris: Wim Vaandrager
Email: secretariaat@ser-ridderkerk.nl 

Eerste penningmeester: Denny Nugteren (beleid)
Email: dsnugteren@gmail.com
Financieel Administrateur/Adviseur: Frans Moen (uitvoerend)
Email: frans@moen.nl

Algemene bestuursleden:

Tegenwoordig kunt u de Stichting ook volgen op Facebook: SER Ridderkerk en via Twitter: @SERRidderkerk.

De website wordt onderhouden door Marcel Kamsteeg, die daarbij wel afhankelijk is van de aanlevering van en door de diverse werkgroepen.