Het jaar 2020 was voor de SER en het organiseren van evenementen een jaar om snel te vergeten. Vol goede moed zagen we uit naar 2021 omdat we ervan uitgingen dat het virus overwonnen dan wel zwaar teruggedrongen zou zijn. Helaas zoals we allen weten is niets minder waar. Het virus heeft nog steeds de hele wereld in zijn greep.

Weer dreigt een groot aantal van onze evenementen geen doorgang te kunnen vinden. Onder de rubrieken van de diverse evenementen kunt u hier meer over lezen. Soms op een ludieke wijze om u helaas toch mede te moeten delen dat het evenement geen doorgang kan vinden en voor andere evenementen mogelijk met een alternatief qua datum dan wel activiteit. Kortom de diverse werkgroepen doen er alles aan om er toch nog wat van te maken.
De maatregelen treffen ons allemaal. Niet alleen de werkgroepen maar ook hun sponsors en vrijwilligers.
Als SER zijnde weten we hoe belangrijk deze beide groepen zijn voor het welslagen van de diverse evenementen. We mogen hen dan ook zeker niet vergeten. Op gepaste wijze zullen we hen laten weten dat we nog steeds op ze rekenen.

De SER is immers de stichting die al 48 jaar met behulp van al zijn vrijwilligers, sponsors en gemeentelijke subsidie de vele evenementen op sociaal/maatschappelijk gebied voor de Gemeente Ridderkerk en haar inwoners organiseert. Wars van politieke, religieuze of zakelijke belangen hopen we hiermee weer door te gaan zodra het coronavirus is overwonnen. Zodra de maatregelen het toelaten zal de SER weer van zich laten horen. Samen met zijn vele vrijwilligers op weg naar het 50 jarig bestaan.